Innowacje są obecnie jednym z kluczowych elementów, który pozwala przedsiębiorstwom, organizacjom i społeczeństwom zapanować nad zmianą i zachować szybkie tempo rozwoju. Dzięki innowacjom istnieje wiele możliwości poprawy wydajności i zysku. Przywództwo w oparciu o innowacje to podejście, które może wpłynąć na wszystkich członków społeczności, a także na sposób, w...