KONTAKT

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.00

hand press button and e-mail

Dyrektor ośrodka przyjmuje interesantów w poniedziałki od 10.00 do 13.00

Adres: 62-800 Kalisz ul. Staszica 48

tel. 601 95 32 85

tel./fax 0048 62 598 18 88

e-mail : tma1993group@onet.pl

konto bankowe:

Alior Bank o/Kalisz 46 2490 0005 0000 4500 6587 7876

Placówka wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.30/00128/2016

Placówka wpisana do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 221

REGON 302633042

NIP 618-002-00-64

 

 

Przedstawiciel Regionu Śląsk

tel. 725 30 30 34

Przedstawiciele na terenie całego kraju

tel. 601 953 285

tel. 725 30 30 31

tel. 725 30 30 32

tel. 782 708 704