TERMINARZ SZKOLEŃ 2018/2019

TERMINARZ SZKOLEŃ 2018/2019

 • kurs czeladników rusznikarstwa
 • kurs mistrzów rusznikarstwa
 • kurs czeladników ludwisarstwa
 • kurs mistrzów ludwisarstwa
 • kurs puszkarzy
 • kurs negocjatorów
 • kurs instruktora samoobrony
 • kurs instruktora survivalu
 • kurs instruktora taktyki i techniki interwencji
 • kurs instruktora strzelectwa
 • kurs instruktora combat
 • kurs prowadzącego strzelanie
 • kurs doskonalący dla instruktorów strzelectwa z karabinów samoczynnych
 • kurs na licencję detektywa
 • kurs na kwalifikowanych pracowników ochrony
 • kurs ochrony osobistej – basic
 • kurs ochrony osobistej – advance
 • kur ochrony osobistej expert
 • kurs magazyniera broni
 • kurs doskonalący z podstaw napraw rusznikarskich dla instruktorów strzelectwa
 • kursy doskonalące strzeleckie – pistolet
 • kursy doskonalące strzeleckie – strzelba
 • kursy doskonalące strzeleckie – rewolwer
 • kursy doskonalące strzeleckie – pistolet maszynowy
 • kursy doskonalące strzeleckie – karabin samoczynny