Rekrutacja

Osoby zainteresowane uczestnictwem w naszych kursach powinny zgłosić:

telefonicznie pod nr 725303035

meilowo na adres tma1993group@onet.pl

chęć otrzymania ankiety słuchacza oraz szczegółowego informatora o danym rodzaju kursu.

O przyjęciu na nasze kursy oraz szkolenia decyduje spełnienie przez uczestnika określonych kryteriów:

  • poprawne wypełnienie i terminowe nadesłanie ankiety słuchacza kursu wraz załącznikami
  • niekaralność
  • dobry stan zdrowia
  • przypadku kursów instruktorskich oraz trenerskich (wykształcenie minimum średnie oraz udokumentowane doświadczenie w danym kierunku kursu)
  • pełnoletność (w przypadku kursów instruktorskich oraz trenerskich ukończone minimum 21 lat)
  • uregulowane opłaty wpisowe oraz uczestnictwa w danym kursie

UWAGA

Specjalistyczne kursy zawodowe: instruktor taktyki i techniki interwencji oraz instruktor strzelań taktycznych dedykowane są wyłącznie dla przedstawicieli służb mundurowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W PRZYPADKU ZGŁASZANIA NA KURS ZORGANIZOWANYCH GRUP POWYŻEJ 50 OSÓB istnieje możliwość realizacji kursu na terenie następujących miast:

Bydgoszcz, Katowice, Poznań, Warszawa, Szczecin, Kraków, Łódź, Opole, Gdańsk, Wrocław, Rzeszów, Racibórz, Namysłów.