KURSY ZAWODOWE

POZOSTAŁE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE:

 • Kursy podstawowe pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Kursy RUSZNIKARZA – CZELADNIK
 • Kursy RUSZNIKARZA – MISTRZ
 • Kursy LUDWISARZA – CZELADNIK
 • Kursy LUDWISARZA – MISTRZ
 • Kurs DETEKTYWA
 • Kurs kwalifikowanych pracowników ochrony osób i mienia
 • Kury przedłużające uprawnienia KPOF
 • kurs kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego osób i mienia

SZKOLENIA DOSKONALĄCE DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY w zakresie taktyki i techniki interwencji, strzelectwa, ochrony osobistej.

SZKOLENIA DOSKONALĄCE DLA DETEKTYWÓW:

POZOSTAŁE KURSY UZUPEŁNIAJĄCE:

 • Kurs podstawowej pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Taktyka i techniki działań ratowniczych w wybranych sytuacjach kryzysowych.
 • Taktyka i techniki ochrony VIP-a w rejonie objętym konfliktem zbrojnym lub w rejonie podwyższonego ryzyka.
 • Taktyka ochrony transportów wartości pieniężnych, dzieł sztuki oraz innych przedmiotów wartościowych
 • Warsztaty z taktyki i technik interwencji z użyciem środków przymusu bezpośredniego,
 •  Profilaktyka przeciwdziałania porwaniom osób ochranianych
 • Zaawansowane szkolenia strzeleckie

SZKOLENIA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POZWOLENIE NA POSIADANIE BRONI:

 • do ochrony osobistej – kurs stacjonarny
 • do ochrony osób i mienia – kurs stacjonarny
 • do celów szkoleniowych – kurs stacjonarny
 • do celów sportowych – kurs stacjonarny
 • do celów rekonstrukcyjnych – kurs stacjonarny
 • do celów kolekcjonerskich – kurs stacjonarny
 • do prowadzenia strzelnic – kurs stacjonarny

KURSY PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

first aid

KURSY SAMOOBRONY