O NAS

Ośrodek Szkoleń Zawodowych i Menadżerskich TMA1993Group został założony w 1993 r. przez Piotra Modrzyńskiego. Jesteśmy placówką oświatową kształcenia ustawicznego dorosłych będącą jednocześnie ośrodkiem doradztwa personalnego oraz pośrednictwa zawodowego. W swojej działalności jako firma szkoleniowo-doradcza z ponad dwudziestopięcioletnim letnim doświadczeniem położyliśmy główny nacisk na jakość usług, co pozwoliło jej dynamicznie wkroczyć również na rynki zagraniczne. W tym okresie dzięki dynamicznemu rozwojowi do życia powołano kolejne firmy grupy kapitałowej. Od samego początku swojego istnienia firma była prekursorem w Polsce w propagowaniu i realizacji specjalistycznych szkoleń zawodowych dla służb mundurowych. Zainicjowaliśmy powołanie wielu krajowych i zagranicznych organizacji o charakterze szkoleniowym.

O jakości usług firmy może świadczyć długa lista krajowych i zagranicznych klientów (ponad 800 firm i instytucji krajowych i zagranicznych – ponad 20.000 osób). Ośrodek realizuje szkolenia oraz audyty bezpieczeństwa na terenie nie tylko Polski ale również  wielu państwach europejskich. Realizujemy szkolenia zawodowe na potrzeby firm krajowych oraz  zagranicznych.

W chwili obecnej kadrę  ośrodka stanowi wyselekcjonowana elita kilkudziesięciu wykładowców i instruktorów wszystkich rodzajów służb mundurowych z kilku państw europejskich o najwyższych kwalifikacjach. Ośrodek wpisany jest do rejestru instytucji szkoleniowych oraz agencji zatrudnienia posiadając krajowe i zagraniczne rekomendacje oraz certyfikaty.

Kursantom zapewniamy najwyższe wymagane przepisami standardy szkoleniowe w naszym międzynarodowym centrum konferencyjno-szkoleniowym oddając do dyspozycji:

 • 5 profesjonalnych sal szkoleniowo-wykładowych
 • 1 strzelnicę krytą – 8- stanowiskową
 • 1 strzelnicę otwartą – 10-o stanowiskową
 • 3 magazyny broni
 • bazę nurkową
 • kompleks restauracyjny
 • ścianę wspinaczkową
 • bazę noclegową dla kursantów
 • tor przeszkód
 • bazę skoków spadochronowych
 • opiekę medyczną oraz tłumaczy

3x (2)

Piotr Modrzyński

 • 29 lat służby czynnej w różnych formacjach mundurowych,
 • ekspert w walce wręcz oraz w posługiwaniu się każdym rodzajem broni tradycyjnej i współczesnej,
 • specjalista w zakresie audytów bezpieczeństwa firm,
 • mistrz rusznikarstwa,
 • specjalista w zakresie fizycznej i technicznej ochronie osób i mienia,
 • licencjonowany detektyw
 • instruktor: karate, ju jitsu, combat, samoobrony, strzelectwa, survivalu, taktyki i techniki interwencji, kusznictwa
 • posiadacz wysokich międzynarodowych stopni mistrzowskich w 9 rodzajach sztuk walki:
 • 6 Dan Combat
 • 6 Dan Jiu Jitsu,
 • 4 Dan Yoshitsune Ju Jitsu,
 • 2 Dan Ai-Ki-Jitsu,
 • 2 Dan Bo-/Hanbo-jitsu,
 • 2 Dan Goschin Ryu Jiu Jitsu,
 • 2 Dan Bu-jitsu,
 • 2 Dan Keisatsu-jitsu
 • 1 Dan All Style Karate
 • od 1996 wykładowca i egzaminator przedmiotów zawodowych: rusznikarstwo, ochrony osób, ochrony konwojów i obiektów, taktyki i techniki interwencji, samoobrony, wyszkolenia strzeleckiego, detektywistyki,
 • Przewodniczący Polskiego Związku Instruktorów Służb Mundurowych od 1996 do 2003r.,
 • Prezydent na Polskę International Karate Ju Jitsu Kobudo Association 1997-2003,
 • na zaproszenie Komendy Głównej Policji Węgier prowadził szkolenie dla wykładowców policyjnych w Wyższej Szkole Narodowych Sił Powietrznych Węgier w Szolnok,
 • 1994-2003 systematycznie szkolił przedstawicieli jednostek specjalnych wojska i policji: Polski, Danii, Austrii, Belgii, Estonii, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Białorusi, Czech, Słowacji, Słowenii, Chorwacji, Węgier, Włoch, Turcji, Portugalii, Republiki Południowej Afryki.
 • Przedstawiciel Polskiego Związku Instruktorów Służb Mundurowych na Wielkopolskę od 2003r.
 • Prezes Zarządu Biura Bezpieczeństwa Przemysłu i Handlu
 • Autor książek: „Wojskowa walka wręcz” i „Tonfa w praktyce” oraz kilkudziesięciu artykułów prasowych i programów telewizyjnych,