KURS PROWADZĄCEGO STRZELANIE – 7-8 grudzień 2019

Czas trwania – 1 weekend

koszt kursu prowadzącego strzelanie – 8 kategorii broni – 800 zł