KURS PROWADZĄCEGO STRZELANIE – wiosna 2020

Czas trwania – 1 weekend

koszt kursu prowadzącego strzelanie – 8 kategorii broni –