Kurs WITU na wytwarzanie i obrót bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi oraz technologiami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym – 25 maja 2019