Category Archives: Bez kategorii

KURS PROWADZĄCEGO STRZELANIE – 16-17 czerwca 2018

Czas trwania – 1 weekend

koszt kursu prowadzącego strzelanie – 4 kategorie broni – 600 zł

koszt kursu prowadzącego strzelanie – 8 kategorii broni – 800 zł

termin 16-17 czerwca 2018r.

 

KURS INSTRUKTORA KUSZNICTWA – 12-13 maja 2018

Czas trwania – 4 weekendy

koszt 2 500 zł

KURS INSTRUKTORA TAKTYKI I TECHNIKI INTERWENCJI – 12-13 maja 2018

Czas trwania – 4 weekendy

koszt 1300 zł

KURS INSTRUKTORA SAMOOBRONY – 12-13 maja 2018

Czas trwania – 4 weekendy

koszt – 1300 zł

KURS INSTRUKTORA STRZELECTWA BOJOWEGO 12-13 maja 2018

Czas trwania 4 weekendy

koszt kursu instruktora bojowego: 1990 zł

koszt kursu instruktora bojowego: 1990 zł

termin 16-17 czerwca 2018r.

koszt kursu prowadzącego strzelanie – 4 kategorie broni – 600 zł

koszt kursu prowadzącego strzelanie – 8 kategorii broni – 800 zł

 

kurs doskonalący dla kwalifikowanych pracowników ochrony – czerwiec 2018

czas trwania – 40 godzin 2 weekendy

koszt kursu – 350 zł

TERMINARZ KURSÓW TRENERSKICH I INSTRUKTORSKICH 2018

KURS RUSZNIKARZA – CZELADNIK – 19 stycznia 2019r.

rusznikarz 44

OGÓLNOPOLSKI KURS CZELADNIKA RUSZNIKARZA

Czas trwania kursu – 450 godzin w systemie weekendowym. Kurs jest dedykowany:
– osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą
– przedstawicielom służb mundurowych odpowiedzialnych za gospodarkę magazynową bronią oraz uzbrojeniem w swoich jednostkach.

Kurs umożliwia:
– uzyskanie tytułu zawodowego czeladnika rusznikarstwa na drodze egzaminu państwowego
– uzyskanie uprawnień na całą Unię Europejską w postaci Europass.
– rozpoczęcie koncesjonowanej działalności gospodarczej.

Koszt kursu 4600 zł