Category Archives: Bez kategorii

TERMINARZ ZJAZDÓW KURSÓW INSTRUKTORSKICH 2018

 

□ KURS INSTRUKTORA STRZELECTWA BOJOWEGO

zjazdy: I. 27-28.10.2018r., II.  17-18.11.2018r., III. 24-25.11.2018r. IV. 8-9.12.2018r.

□ KURS INSTRUKTORA TAKTYKI I TECHNIKI INTERWENCJI

zjazdy: I. 27-28.10.2018r., II.  17-18.11.2018r., III. 01.-02.12.2018r. IV. 15-16.12.2018r.

□ KURS INSTRUKTORA SAMOOBRONY

zjazdy: I. 27-28.10.2018r., II.  17-18.11.2018r., III. 01.-02.12.2018r. IV. 15-16.12.2018r.

□ KURS INSTRUKTORA KUSZNICTWA

zjazdy: I. 27-28.10.2018r., II.  17-18.11.2018r., III. 24-25.11.2018r. IV. 8-9.12.2018r.

□ KURS PROWADZĄCEGO STRZELANIE zjazd: 8-9.12.2018r.

nowość!!! CERTYFIKOWANY KURS KWALIFIKACYJNY STOSOWANIA TASERA – wrzesień 2018

KURS PROWADZĄCEGO STRZELANIE – 8-9 grudzień 2018

Czas trwania – 1 weekend

koszt kursu prowadzącego strzelanie – 4 kategorie broni – 600 zł

koszt kursu prowadzącego strzelanie – 8 kategorii broni – 800 zł

termin 8-9 2018r.

KURS INSTRUKTORA TAKTYKI I TECHNIKI INTERWENCJI – 27-28 październik 2018

Czas trwania – 4 weekendy

Początek kursu 27-28 październik 2018r. – kurs tylko dla mundurowych

koszt 1300 zł

KURS INSTRUKTORA SAMOOBRONY – 27-28 październik 2018

Czas trwania – 4 weekendy

koszt – 1300 zł

Początek kursu 27-28 październik 2018r.

KURS INSTRUKTORA STRZELECTWA BOJOWEGO 27-28 październik 2018

Czas trwania 4 weekendy

koszt kursu instruktora bojowego: 1990 zł

termin 27-28 październik 2018r.

KURS INSTRUKTORA KUSZNICTWA – 27-28 pażdziernik 2018

Czas trwania – 4 weekendy – 100 godzin

Początek kursu 27-28 październik 2018

koszt 2 500 zł

kurs doskonalący dla kwalifikowanych pracowników ochrony – wrzesień 2018

czas trwania – 40 godzin 2 weekendy

koszt kursu – 350 zł

KURS RUSZNIKARZA – CZELADNIK – 19 stycznia 2019r.

rusznikarz 44

OGÓLNOPOLSKI KURS CZELADNIKA RUSZNIKARZA

Czas trwania kursu – 450 godzin w systemie weekendowym. Kurs jest dedykowany:
– osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą
– przedstawicielom służb mundurowych odpowiedzialnych za gospodarkę magazynową bronią oraz uzbrojeniem w swoich jednostkach.

Kurs umożliwia:
– uzyskanie tytułu zawodowego czeladnika rusznikarstwa na drodze egzaminu państwowego
– uzyskanie uprawnień na całą Unię Europejską w postaci Europass.
– rozpoczęcie koncesjonowanej działalności gospodarczej.

Koszt kursu 4600 zł