Category Archives: Bez kategorii

Kurs WITU na wytwarzanie i obrót bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi oraz technologiami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym – 28 marzec 2020

nowość!!! CERTYFIKOWANY KURS KWALIFIKACYJNY STOSOWANIA TASERA – MAJ 2020

KURS PROWADZĄCEGO STRZELANIE – wiosna 2020

Czas trwania – 1 weekend

koszt kursu prowadzącego strzelanie – 8 kategorii broni –

NOWOŚĆ!!! Koszt kursu prowadzącego strzelanie – 11 kategorii broni

KURS INSTRUKTORA TAKTYKI I TECHNIKI INTERWENCJI – 25 kwiecień 2020

Czas trwania – 4 weekendy

terminy zjazdów 25-26.04, 9-10.05, 16-17.05, 13-14.06

kurs tylko dla mundurowych

KURS INSTRUKTORA SAMOOBRONY – 25 kwiecień 2020

Czas trwania – 4 weekendy

terminy zjazdów 25-26.04, 9-10.05, 16-17.05, 13-14.06

KURS INSTRUKTORA STRZELECTWA BOJOWEGO 25 kwiecień 2020

Czas trwania 4 weekendy

terminy zjazdów 25-26.04, 23-24.05, 30-31.05, 6-7.06

KURS INSTRUKTORA KUSZNICTWA – 25 kwiecień 2020

Czas trwania – 4 weekendy – 100 godzin

terminy zjazdów 25-26.04, 23-24.05, 30-31.05, 6-7.06

kurs doskonalący dla kwalifikowanych pracowników ochrony – listopad 2019

czas trwania – 40 godzin 2 weekendy

koszt kursu – 350 zł

KURS RUSZNIKARZA – CZELADNIK – 18 stycznia 2020r.

rusznikarz 44

OGÓLNOPOLSKI KURS CZELADNIKA RUSZNIKARZA 18 stycznia 2020r. godz. 8.00.

Czas trwania kursu – 450 godzin w systemie weekendowym. Kurs jest dedykowany:
– osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą
– przedstawicielom służb mundurowych odpowiedzialnych za gospodarkę magazynową bronią oraz uzbrojeniem w swoich jednostkach.

Kurs umożliwia:
– uzyskanie tytułu zawodowego czeladnika rusznikarstwa na drodze egzaminu państwowego
– uzyskanie uprawnień na całą Unię Europejską w postaci Europass.
– rozpoczęcie koncesjonowanej działalności gospodarczej.