Category Archives: Bez kategorii

Kurs WITU na wytwarzanie i obrót bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi oraz technologiami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym – maj 2020

nowość!!! CERTYFIKOWANY KURS KWALIFIKACYJNY STOSOWANIA TASERA – listopad 2019

KURS PROWADZĄCEGO STRZELANIE – 5-6 październik 2019

Czas trwania – 1 weekend

koszt kursu prowadzącego strzelanie – 8 kategorii broni – 800 zł

KURS INSTRUKTORA TAKTYKI I TECHNIKI INTERWENCJI – 26 październik 2019

Czas trwania – 4 weekendy

kurs tylko dla mundurowych

koszt 1300 zł

KURS INSTRUKTORA SAMOOBRONY – 26 październik 2019

Czas trwania – 4 weekendy

koszt – 1300 zł

KURS INSTRUKTORA STRZELECTWA BOJOWEGO 26 październik 2019

Czas trwania 4 weekendy

koszt kursu instruktora bojowego: 1990 zł

KURS INSTRUKTORA KUSZNICTWA – 26 październik 2019

Czas trwania – 4 weekendy – 100 godzin

koszt 2 500 zł

kurs doskonalący dla kwalifikowanych pracowników ochrony – listopad 2019

czas trwania – 40 godzin 2 weekendy

koszt kursu – 350 zł

KURS RUSZNIKARZA – CZELADNIK – 18 stycznia 2020r.

rusznikarz 44

OGÓLNOPOLSKI KURS CZELADNIKA RUSZNIKARZA 18 stycznia 2020r. godz. 8.00.

Czas trwania kursu – 450 godzin w systemie weekendowym. Kurs jest dedykowany:
– osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą
– przedstawicielom służb mundurowych odpowiedzialnych za gospodarkę magazynową bronią oraz uzbrojeniem w swoich jednostkach.

Kurs umożliwia:
– uzyskanie tytułu zawodowego czeladnika rusznikarstwa na drodze egzaminu państwowego
– uzyskanie uprawnień na całą Unię Europejską w postaci Europass.
– rozpoczęcie koncesjonowanej działalności gospodarczej.

Koszt kursu 4600 zł