20 lat doświadczenia na europejskim rynku szkoleniowym

Ponad 20 tysięcy krajowych i zagranicznych uczestników szkoleń czytaj więcej...

Centrum konferencyjne-szkoleniowe w centrum Kalisza

Nasi kursanci mają możliwość skorzystania z: 5 sal wykładowo-konferencyjnych na od 60 do 200 osób, sali komputerowej, 2 strzelnic, restauracji, zaplecza poligraficznego, parkingu dla kursantów. czytaj więcej...

Aktywnie uczestniczymy w rozwoju kariery zawodowej naszych kursantów.

Programy kolejnych cyklów szkoleń pozwalają na progresywny rozwój wielu karier zawodowych. czytaj więcej...

Specjalistyczne szkolenia krajowych i zagranicznych służb mundurowych

Oddajemy Wam do dyspozycji wyselekcjonowaną międzynarodową kadrę instruktorów elitarnych jednostek specjalnych. czytaj więcej...

Oferujemy podstawowe i uzupełniające kursy zawodowe dla dorosłych.

Pierwsza pomoc przedmedyczna, bezpieczeństwo i higiena pracy, p.poż., ochrona osób i mienia oraz wiele innych szkoleń realizowanych na indywidualne życzenie klienta. czytaj więcej...

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA STRZELECKIE

Kursy strzeleckie podstawowe, doskonalące oraz zaawansowane dla instruktorów, czytaj więcej...

SPECJALISTYCZNE KURSY ZAWODOWE NA POTRZEBY RYNKU ,,CYWILNEGO,, I ,,MUNDUROWEGO,,

Kursy zawodowe: rusznikarza, audytora ochrony, negocjatora, detektywa, pracownika ochrony. czytaj więcej...

DORADZTWO PERSONALNE I ZAWODOWE ORAZ POŚREDNICTWO PRACY

Naszym kursantom pomagamy w uzyskaniu atrakcyjnego zatrudnienia na miarę ich oczekiwań i kwalifikacji. czytaj więcej...

 

I OGÓLNOPOLSKI KURS LUDWISARZA / PUSZKARZA

Czas trwania kursu czeladniczego ludwisarza – 450 godzin w systemie weekendowym.

Uzyskanie tytułu zawodowego ludwisarz oraz EUROPASS.

Koszt kursu 4 600 zł.

zapisy do 16 stycznia 2018r.

 

KURS INSTRUKTORA KUSZNICTWA

Czas trwania kursu 100 godzin / 4 weekendy

koszt kursu 2500 zł.

zapisy do 15 maja 2017

Terminy zjazdów: 20-21 maj, 27-28 maj, 10-11 czerwiec, 17-18 czerwiec 2017r.

KURS INSTRUKTORA STRZELECTWA – maj 2017

KURS_STRZELECKI

 

 

 

 

 

 

 

Czas trwania – 4 weekendy. Koszt kursu – 1990 zł.

Terminy zjazdów: 20-21 maj, 27-28 maj, 10-11 czerwiec, 17-18 czerwiec 2017r.

Istnieje możliwość zakwaterowania i wyżywienia. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

KURS INSTRUKTORA STRZELECTWA TAKTYCZNEGO – maj 2017

Czas trwania – 4 weekendy. Koszt kursu – 1990 zł.

Terminy zjazdów: 20-21 maj, 27-28 maj, 10-11 czerwiec, 17-18 czerwiec 2017r.

Istnieje możliwość zakwaterowania i wyżywienia.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA – kurs przeznaczony wyłącznie dla instruktorów strzelectwa będących w służbie czynnej.

KURS DOSKONALĄCY DLA INSTRUKTORÓW STRZELECTWA – maj 2017

Koszt kursu 400 zł. Decyduje kolejność zgłoszeń. Istnieje możliwość zakwaterowania i wyżywienia.

KURS INSTRUKTORA TAKTYKI I TECHNIKI INTERWENCJI – maj 2017

Koszt kursu – 1300 zł.

Terminy zjazdów: 20-21 maj, 27-28 maj, 3-4 czerwiec, 10-11 czerwiec 2017r.

Istnieje możliwość zakwaterowania i wyżywienia. Decyduje kolejność zgłoszeń

KURS INSTRUKTORA SAMOOBRONY – maj 2017

Koszt kursu – 1300 zł.

Terminy zjazdów: 20-21 maj, 27-28 maj, 3-4 czerwiec, 10-11 czerwiec 2017r.

Istnieje możliwość zakwaterowania i wyżywienia. Decyduje kolejność zgłoszeń

KURS RUSZNIKARZA – MISTRZ

MMISTRZ RUSZNIKARZAOGÓLNOPOLSKI KURS MISTRZA RUSZNIKARZA

W systemie weekendowym. Kurs jest dedykowany osobom posiadającym tytuł czeladnika rusznikarstwa minimum przez 3 lata.
Kurs umożliwia:
– uzyskanie tytułu zawodowego MISTRZA RUSZNIKARSTWA na drodze egzaminu państwowego
– uzyskanie uprawnień na całą Unię Europejską w postaci Europass.

Koszt kursu 5200 zł

KURS RUSZNIKARZA – CZELADNIK

rusznikarz 44

OGÓLNOPOLSKI KURS CZELADNIKA RUSZNIKARZA

Czas trwania kursu – 450 godzin w systemie weekendowym. Kurs jest dedykowany:
– osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą
– przedstawicielom służb mundurowych odpowiedzialnych za gospodarkę magazynową bronią oraz uzbrojeniem w swoich jednostkach.

Kurs umożliwia:
– uzyskanie tytułu zawodowego czeladnika rusznikarstwa na drodze egzaminu państwowego
– uzyskanie uprawnień na całą Unię Europejską w postaci Europass.
– rozpoczęcie koncesjonowanej działalności gospodarczej.

Koszt kursu 4600 zł

KURS MAGAZYNIERA BRONI

MAGAZYNER BRONIKoszt kursu 500 zł