20 lat doświadczenia na europejskim rynku szkoleniowym

Ponad 20 tysięcy krajowych i zagranicznych uczestników szkoleń czytaj więcej...

Centrum konferencyjne-szkoleniowe w centrum Kalisza

Nasi kursanci mają możliwość skorzystania z: 5 sal wykładowo-konferencyjnych , specjalistycznych warsztatów na od 50 do 100 osób, rusznikarni, 2 magazynów broni, 2 strzelnic, restauracji, zaplecza poligraficznego, parkingu dla kursantów. czytaj więcej...

Aktywnie uczestniczymy w rozwoju kariery zawodowej naszych kursantów.

Programy kolejnych cyklów szkoleń pozwalają na progresywny rozwój wielu karier zawodowych. czytaj więcej...

Specjalistyczne szkolenia krajowych i zagranicznych służb mundurowych

Oddajemy Wam do dyspozycji wyselekcjonowaną międzynarodową kadrę instruktorów elitarnych jednostek specjalnych. czytaj więcej...

Oferujemy podstawowe i uzupełniające kursy zawodowe dla dorosłych.

Pierwsza pomoc przedmedyczna, bezpieczeństwo i higiena pracy, p.poż., ochrona osób i mienia oraz wiele innych szkoleń realizowanych na indywidualne życzenie klienta. czytaj więcej...

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA STRZELECKIE

Kursy strzeleckie podstawowe, doskonalące oraz zaawansowane dla instruktorów, czytaj więcej...

SPECJALISTYCZNE KURSY ZAWODOWE NA POTRZEBY RYNKU ,,CYWILNEGO,, I ,,MUNDUROWEGO,,

Kursy zawodowe: rusznikarza, audytora ochrony, negocjatora, detektywa, pracownika ochrony. czytaj więcej...

DORADZTWO PERSONALNE I ZAWODOWE ORAZ POŚREDNICTWO PRACY

Naszym kursantom pomagamy w uzyskaniu atrakcyjnego zatrudnienia na miarę ich oczekiwań i kwalifikacji. czytaj więcej...

 

Kurs WITU na wytwarzanie i obrót bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi oraz technologiami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym – 28 marzec 2020

nowość!!! CERTYFIKOWANY KURS KWALIFIKACYJNY STOSOWANIA TASERA – MAJ 2020

KURS PROWADZĄCEGO STRZELANIE – wiosna 2020

Czas trwania – 1 weekend

koszt kursu prowadzącego strzelanie – 8 kategorii broni –

NOWOŚĆ!!! Koszt kursu prowadzącego strzelanie – 11 kategorii broni

KURS INSTRUKTORA TAKTYKI I TECHNIKI INTERWENCJI – 25 kwiecień 2020

Czas trwania – 4 weekendy

terminy zjazdów 25-26.04, 9-10.05, 16-17.05, 13-14.06

kurs tylko dla mundurowych

KURS INSTRUKTORA SAMOOBRONY – 25 kwiecień 2020

Czas trwania – 4 weekendy

terminy zjazdów 25-26.04, 9-10.05, 16-17.05, 13-14.06

KURS INSTRUKTORA STRZELECTWA BOJOWEGO 25 kwiecień 2020

Czas trwania 4 weekendy

terminy zjazdów 25-26.04, 23-24.05, 30-31.05, 6-7.06

KURS INSTRUKTORA KUSZNICTWA – 25 kwiecień 2020

Czas trwania – 4 weekendy – 100 godzin

terminy zjazdów 25-26.04, 23-24.05, 30-31.05, 6-7.06

kurs doskonalący dla kwalifikowanych pracowników ochrony – listopad 2019

czas trwania – 40 godzin 2 weekendy

koszt kursu – 350 zł

KURS RUSZNIKARZA – CZELADNIK – 18 stycznia 2020r.

rusznikarz 44

OGÓLNOPOLSKI KURS CZELADNIKA RUSZNIKARZA 18 stycznia 2020r. godz. 8.00.

Czas trwania kursu – 450 godzin w systemie weekendowym. Kurs jest dedykowany:
– osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą
– przedstawicielom służb mundurowych odpowiedzialnych za gospodarkę magazynową bronią oraz uzbrojeniem w swoich jednostkach.

Kurs umożliwia:
– uzyskanie tytułu zawodowego czeladnika rusznikarstwa na drodze egzaminu państwowego
– uzyskanie uprawnień na całą Unię Europejską w postaci Europass.
– rozpoczęcie koncesjonowanej działalności gospodarczej.