20 lat doświadczenia na europejskim rynku szkoleniowym

Ponad 20 tysięcy krajowych i zagranicznych uczestników szkoleń czytaj więcej...

Centrum konferencyjne-szkoleniowe w centrum Kalisza

Nasi kursanci mają możliwość skorzystania z: 5 sal wykładowo-konferencyjnych , specjalistycznych warsztatów na od 50 do 100 osób, rusznikarni, 2 magazynów broni, 2 strzelnic, restauracji, zaplecza poligraficznego, parkingu dla kursantów. czytaj więcej...

Aktywnie uczestniczymy w rozwoju kariery zawodowej naszych kursantów.

Programy kolejnych cyklów szkoleń pozwalają na progresywny rozwój wielu karier zawodowych. czytaj więcej...

Specjalistyczne szkolenia krajowych i zagranicznych służb mundurowych

Oddajemy Wam do dyspozycji wyselekcjonowaną międzynarodową kadrę instruktorów elitarnych jednostek specjalnych. czytaj więcej...

Oferujemy podstawowe i uzupełniające kursy zawodowe dla dorosłych.

Pierwsza pomoc przedmedyczna, bezpieczeństwo i higiena pracy, p.poż., ochrona osób i mienia oraz wiele innych szkoleń realizowanych na indywidualne życzenie klienta. czytaj więcej...

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA STRZELECKIE

Kursy strzeleckie podstawowe, doskonalące oraz zaawansowane dla instruktorów, czytaj więcej...

SPECJALISTYCZNE KURSY ZAWODOWE NA POTRZEBY RYNKU ,,CYWILNEGO,, I ,,MUNDUROWEGO,,

Kursy zawodowe: rusznikarza, audytora ochrony, negocjatora, detektywa, pracownika ochrony. czytaj więcej...

DORADZTWO PERSONALNE I ZAWODOWE ORAZ POŚREDNICTWO PRACY

Naszym kursantom pomagamy w uzyskaniu atrakcyjnego zatrudnienia na miarę ich oczekiwań i kwalifikacji. czytaj więcej...

 

nowość!!! CERTYFIKOWANY KURS KWALIFIKACYJNY STOSOWANIA TASERA – wrzesień 2018

KURS PROWADZĄCEGO STRZELANIE – 8-9 grudzień 2018

Czas trwania – 1 weekend

koszt kursu prowadzącego strzelanie – 4 kategorie broni – 600 zł

koszt kursu prowadzącego strzelanie – 8 kategorii broni – 800 zł

termin 8-9 2018r.

KURS INSTRUKTORA TAKTYKI I TECHNIKI INTERWENCJI – 27-28 październik 2018

Czas trwania – 4 weekendy

Początek kursu 27-28 październik 2018r. – kurs tylko dla mundurowych

koszt 1300 zł

KURS INSTRUKTORA SAMOOBRONY – 27-28 październik 2018

Czas trwania – 4 weekendy

koszt – 1300 zł

Początek kursu 27-28 październik 2018r.

KURS INSTRUKTORA STRZELECTWA BOJOWEGO 27-28 październik 2018

Czas trwania 4 weekendy

koszt kursu instruktora bojowego: 1990 zł

termin 27-28 październik 2018r.

KURS INSTRUKTORA KUSZNICTWA – 27-28 pażdziernik 2018

Czas trwania – 4 weekendy – 100 godzin

Początek kursu 27-28 październik 2018

koszt 2 500 zł

kurs doskonalący dla kwalifikowanych pracowników ochrony – wrzesień 2018

czas trwania – 40 godzin 2 weekendy

koszt kursu – 350 zł

KURS RUSZNIKARZA – CZELADNIK – 19 stycznia 2019r.

rusznikarz 44

OGÓLNOPOLSKI KURS CZELADNIKA RUSZNIKARZA

Czas trwania kursu – 450 godzin w systemie weekendowym. Kurs jest dedykowany:
– osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą
– przedstawicielom służb mundurowych odpowiedzialnych za gospodarkę magazynową bronią oraz uzbrojeniem w swoich jednostkach.

Kurs umożliwia:
– uzyskanie tytułu zawodowego czeladnika rusznikarstwa na drodze egzaminu państwowego
– uzyskanie uprawnień na całą Unię Europejską w postaci Europass.
– rozpoczęcie koncesjonowanej działalności gospodarczej.

Koszt kursu 4600 zł