20 lat doświadczenia na europejskim rynku szkoleniowym

Ponad 20 tysięcy krajowych i zagranicznych uczestników szkoleń czytaj więcej...

Centrum konferencyjne-szkoleniowe w centrum Kalisza

Nasi kursanci mają możliwość skorzystania z: 5 sal wykładowo-konferencyjnych na od 60 do 200 osób, sali komputerowej, 2 strzelnic, restauracji, zaplecza poligraficznego, parkingu dla kursantów. czytaj więcej...

Aktywnie uczestniczymy w rozwoju kariery zawodowej naszych kursantów.

Programy kolejnych cyklów szkoleń pozwalają na progresywny rozwój wielu karier zawodowych. czytaj więcej...

Specjalistyczne szkolenia krajowych i zagranicznych służb mundurowych

Oddajemy Wam do dyspozycji wyselekcjonowaną międzynarodową kadrę instruktorów elitarnych jednostek specjalnych. czytaj więcej...

Oferujemy podstawowe i uzupełniające kursy zawodowe dla dorosłych.

Pierwsza pomoc przedmedyczna, bezpieczeństwo i higiena pracy, p.poż., ochrona osób i mienia oraz wiele innych szkoleń realizowanych na indywidualne życzenie klienta. czytaj więcej...

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA STRZELECKIE

Kursy strzeleckie podstawowe, doskonalące oraz zaawansowane dla instruktorów, czytaj więcej...

SPECJALISTYCZNE KURSY ZAWODOWE NA POTRZEBY RYNKU ,,CYWILNEGO,, I ,,MUNDUROWEGO,,

Kursy zawodowe: rusznikarza, audytora ochrony, negocjatora, detektywa, pracownika ochrony. czytaj więcej...

DORADZTWO PERSONALNE I ZAWODOWE ORAZ POŚREDNICTWO PRACY

Naszym kursantom pomagamy w uzyskaniu atrakcyjnego zatrudnienia na miarę ich oczekiwań i kwalifikacji. czytaj więcej...

 

KURS NEGOCJATORA

negocjator
Czas trwania – 2 semestry w systemie zaocznym. Koszt kursu – 4 000 zł. Decyduje kolejność zgłoszeń.

KURS INSTRUKTORA STRZELECTWA

KURS_STRZELECKI

 

 

 

 

 

 

 

Początek kursu – 29 października 2016 o godz. 8.00 w Kaliszu. Czas trwania – 4 weekendy. Koszt kursu – 1950 zł. Istnieje możliwość zakwaterowania i wyżywienia. Decyduje kolejność zgłoszeń

 

KURS INSTRUKTORA STRZELECTWA TAKTYCZNEGO

STRZELANIE TAKTYCZNE 5

 

 

 

 

 

 

 

 

Początek kursu – 29 października 2016 o godz. 8.00 w Kaliszu. Czas trwania – 4 weekendy. Koszt kursu – 1950 zł. Istnieje możliwość zakwaterowania i wyżywienia. Decyduje kolejność zgłoszeń.  UWAGA – kurs przeznaczony wyłącznie dla instruktorów strzelectwa będących w służbie czynnej lub w stanie spoczynku.

KURS DOSKONALĄCY DLA INSTRUKTORÓW STRZELECTWA

KARABINKoszt kursu 400 zł. Decyduje kolejność zgłoszeń. Istnieje możliwość zakwaterowania i wyżywienia.

KURS INSTRUKTORA TAKTYKI I TECHNIKI INTERWENCJI

INSTRUKTOR TAKTYKIPoczątek kursu – 29 października 2016 o godz. 8.00 w Kaliszu. Czas trwania – 4 weekendy. Koszt kursu – 1230 zł. Istnieje możliwość zakwaterowania i wyżywienia. Decyduje kolejność zgłoszeń

KURS INSTRUKTORA SAMOOBRONY

kurs instruktora samoobronyPoczątek kursu – 29 października 2016 o godz. 8.00 w Kaliszu. Czas trwania – 4 weekendy. Koszt kursu – 1950 zł. Istnieje możliwość zakwaterowania i wyżywienia. Decyduje kolejność zgłoszeń

KURS RUSZNIKARZA – MISTRZ

MMISTRZ RUSZNIKARZAIII OGÓLNOPOLSKI KURS MISTRZA RUSZNIKARZA

Rozpoczęcie kursu – 21 stycznia 2017r. w Kaliszu. W systemie weekendowym. Kurs jest dedykowany osobom posiadającym tytuł czeladnika rusznikarstwa minimum przez 3 lata.
Zgłoszenia należy nadsyłać nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia 2017r. Kurs umożliwia:
– uzyskanie tytułu zawodowego MISTRZA RUSZNIKARSTWA na drodze egzaminu państwowego
– uzyskanie uprawnień na całą Unię Europejską w postaci Europass.

KURS RUSZNIKARZA – CZELADNIK

rusznikarz 44

II OGÓLNOPOLSKI KURS CZELADNIKA RUSZNIKARZA

Rozpoczęcie kursu – 21 stycznia 2017r. w Kaliszu. Czas trwania kursu – 450 godzin w systemie weekendowym. Kurs jest dedykowany:
– osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą
– przedstawicielom służb mundurowych odpowiedzialnych za gospodarkę magazynową bronią oraz uzbrojeniem w swoich jednostkach. Zgłoszenia należy nadsyłać nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia 2017r.  Kurs umożliwia:
– uzyskanie tytułu zawodowego czeladnika rusznikarstwa na drodze egzaminu państwowego
– uzyskanie uprawnień na całą Unię Europejską w postaci Europass.
– rozpoczęcie koncesjonowanej działalności gospodarczej

KURS MAGAZYNIERA BRONI

MAGAZYNER BRONIKoszt kursu 500 zł

KURS PROWADZĄCEGO STRZELANIE

KURS PROWADZĄCEGO STRZELANIEKoszt kursu 600 zł

Istnieje możliwość zakwaterowania i wyżywienia.